Bestuurswissel

Bij de voorjaarsvergadering werd er een bestuurswijziging bekend gemaakt.

Gerrit Jongman stopt als secretaris van Stark Wark en gaat door als algemeen bestuurslid.
Als dank gaf de voorzitter hem een kleine attentie. Liset Faber neemt deze taak over.

 

Bestuurswijzigingen bij najaarsvergadering

Bij de eindejaarsvergadering werden  enkele bestuurswijzigingen bekend gemaakt.

bestuurswissel

Tom van Bruggen vervangt Jeroen van Bruggen na jaren als voorzitter van Stark Wark en gaat door als algemeen bestuurslid. (als geschenk werd een kleine kopie van de voorzittershamer aan hem geschonken)

Henk Jongman stapt uit het bestuur en Kevin Lassche vervangt hem. Henk heeft jaren het bloemenveld beheerd en bepaalde mede de bloemenkeuze van het ontwerp .

 

 

Uit de sponsor commissie stapt André Straatman. Jaren heeft hij tezamen met de andere commissie leden gezorgd voor hun sponsoren en werkzaamheden daaromheen.